emberek, emberi tulajdonságok versekben


József Attila

(Indiában, hol éjjel a vadak...)

Karinthy Frigyes

Előszó

Kosztolányi Dezső

Halotti beszéd

Verseghy Ferenc

Az igaz bölcs


Lehetetlen lenne összeszámolni, hányféleképpen látták és írták le az emberi természetet az írók és a költők. Egészen szélsőséges álláspontokkal is találkozhatunk: van, aki az egekig magasztalja az emberi fajt, és van, aki teljes lemondással nyilatkozik róla:

Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb.
    (Szophoklész)1


Az emberfaj sárkányfog-vetemény:
Nincsen remény! nincsen remény!
    (Vörösmarty)

Volt költő, aki nem általában az embert, hanem egy-egy emberi tulajdonságot magasztalt vagy állított pellengérre (mint például József Attila fenti versében a  mértéktelen nagyravágyást). És voltak olyanok is, akik az emberi természet összetettségéről, sokféleségéről írtak verseikben.

Ha a versek nem is adnak biztos választ arra a kérdésre, hogy milyenek az emberek, mindenesetre segíthetnek elgondolkodni rajta.


1. A sors furcsa iróniája, hogy Szophoklész idézett művének legismertebb fordítása éppen egy olyan embertől származik, aki nem hogy csodálatos nem volt, de nála undorítóbb lényt elképzelni is nehéz lenne. Trencsényi-Waldapfel Imre, amikor éppen nem tanított vagy ókori műveket fordított, akkor munkásőr-egyenruhában fenyegette azokat a diákokat, akik nem akartak belépni a Kommunista Ifjúsági Szövetségbe. Az talán soha nem fog kiderülni, hogy ő maga lőtt-e fegyvertelen emberekre és ha igen, hányat ölt meg közülük, hogy hány magyart juttatott börtönbe azért, mert  az övétől eltérő volt a véleményük, és valószínűleg senki sem fogja összeszámolni, hogy hány hazafi meghurcolásában vagy külföldre üldözésében volt része, de feltehető, hogy a Munkásőr-emlékérmet nem azért kapta, mert tétlen szemlélője volt az 1956 -os forradalom utáni kegyetlen megtorlásoknak.